Kordon Kanı

Kordon Kanı Neden Saklanmalıdır

Hiçbir anne ve baba çocuğunun hasta olmasını istemez. En hassas oldukları konu çocuklarının gelecekte sağlıklı bir yaşam sürmesidir.

Kordon Kanındaki Kök Hücreler Nelerdir?
 

Kordon kanında bulunan kök hücreler vücudun bağışıklık sistemi ve kemik iliği dahil kan yapıcı sistem hücrelerinin oluşmasında ve yenilenmesinde rol alırlar. Örnek olarak:
 

 1. Vücudu her türlü hastalık, mikrop, virüs, hatta kanser hastalıklarından koruyan bağışıklık sistemi hücrelerinin(lenfosit = akyuvar) oluşumu ve yenilenmesi
 2. Dolaşımda bulunan ve vücudumuzda oksijen alış verişinde rol alan hücrelerin (eritrosit = alyuvar)ortalama üç ayda bir yenilenmesi.
 3. Vücudumuzda kanama olduğunda damarlardaki hasarın pıhtı ile kapatılmasını ve kanamanın durmasını sağlayan hücrelerin (trombosit = kan pulcukları)oluşumu ve yenilenmesini sağlar.

 

Bu hücreler çevresel kirletici etkenlerden henüz etkilenmemişlerdir.

 

Kordon Kanı Kök Hücrelerinin Günümüzde Önemli Kullanım Alanı Vardır

 

Doğumdan sonra çocukluk çağı olarak adlandırılan ve yaklaşık 12-13 yaşına kadar olan dönemde görülen 80 civarında hastalık oluşması halinde kullanma imkanı vardır. Bu hastalıkların pek çoğu nadir görülen hastalıklardır. Günümüzde en sık tedavi alanı bulduğu bazıları ise çocukluk döneminde görülen ve en sık görülenler şunlardır:
 

 • Lösemi olarak anılan Kan Kanserleri
 • Nöroblastoma denilen ve sinir sisteminden gelişen bir tümör
 • Orak hücre anemisi
 • Thalasemi olarak bilinen Akdeniz Anemisi
 • Genel Bağışıklık sistemi yetmezliği
 • Kemik iliği ve Organ nakillerinden sonra görülen Doku Uyuşmazlığı Hastalığı (GVHD), vb. gibi hastalıklardır. 

 

Doğum Anı, kordon kanının ve göbek kordonunun saklanması için tek şanstır

Kordon Kanı Saklanmasının Dikkat Çeken Faydaları Vardır
 

 1. Doku uyuşmazlığı hastalığının önemi: Özellikle Lösemi ve Talasemi gibi bazı kan hastalıklarında doku uyuşması tam olan kan ve kemik iliği bulmak  bazen aylar süren bir aramayı gerektirmektedir. Halbuki çocuğun kendi kordon kanı mevcut ise doku uyuşması tam olduğu için böyle bir bekleme süresi olmayacaktır, kordon kanındaki kök hücreler hemen kullanıma hazır olacaktır. Doku uyuşmazlığı hastalığı riski ortadan kalkacaktır.
 2. Kardeşlere ve aileye faydası: Kordon kanında bulunan kök hücreler doku uyuşması bakımından kemik iliği hücrelerine göre tam uyuşma gerektirmez ve daha esnektirler. Bu özellikleri ile kardeş ve ebeveynler için de kullanma ihtimali ortaya çıkmaktadır.
   

Bebeğin kordon kanının saklanması ile ihtiyaç halinde ona hemen ulaşma şansı olmaktadır.

 

 

 

Kök Hücre Araştırmaları gelecek için ümit vermekte

Bugün, yüzlerce hastalıkta kök hücrelerle klinik araştırmalar ve tedavi olanakları araştırılmaktadır. Bunların en fazla ilgi görenleri: 

 1. Çocukluk çağında:Tip 1 Diyabet, kalp hastalıkları, işitme kaybı, körlük tabloları, beyin hasarları, yanıklar, çene kemiği harabiyeti gibi,
 2. Yetişkinlerde:Parkinson, Alzheimer, Diyabet, Romatizmal hastalıklar, kalp hastalıkları ve kanser gibi pekçok hastalık sayılabilir.

Bu çalışmaların tedavide kullanılabilmesi için bilimsel güvenirliği ispatlanmış ve kabul gören yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Önümüzdeki onlu yıllar içinde bu çalışmalardan sonuç alınacağı beklenmektedir. Böyle bir durumda kan sahibi çocuk yanında ailesi, yakınları ve diğer insanlar da fayda görebilecektir.

Kordon Kanı Ne Kadar Süreyle Saklanabilir?

Teorik olarak – 196 0C Sıvı Azot içinde dondurulan kan ve doku ürünlerinin en az 50, hatta daha fazla yıl saklanabileceği varsayılmaktadır. 

Kordon kanı bugünkü yönetmelik gereği 12 yıla kadar saklanabilmektedir. Aileden talep gelmesi halinde bu süre uzatılabilmektedir.